Saltvandsakvariet

Ringsborgs 3000 Liter

Således fuldendtes skabelsen af himmelen og jorden og alt det liv, som de indeholder

Dernæst sagde Gud: "Lad vandet vrimle med fisk og andet liv, og lad der blive et mylder af fugle på himmelen!" Det skete, som Gud havde sagt: Gud skabte de store havdyr og en mangfoldighed af fisk og fugle; og Gud glædede sig over sit værk. Han velsignede fiskene og sagde: "Former jer og opfyld havene!" og han velsignede fuglene og sagde "Former jer og opfyld jorden!" Dette skete den femte dag.

Derefter sagde Gud: "Lad vandene skilles ad, så himmelen adskilles fra vandene under den!" Det skete, som Gud havde sagt: vandene skiltes på hver sin side af himmelhvælvingen, og Gud kaldte himmelhvælvingen for himmel. Dette skete den anden dag.

I begyndelsen, da Gud skabte himmelen og jorden, var jorden først en formløs, kaotisk masse; men Guds ånd rugede over de mørke vande. Og Gud sagde: "Lad der blive lys!" og lyset blev til.

Lyset behagede Gud, og han adskilte lyset fra mørket. Efter at lyset havde skinnet, blev det mørkt igen; og Gud kaldte lyset dag og mørket nat. Dette var den første dag.

Dernæst sagde Gud: "Lad vandene under himmelhvælvingen samle sig, så det tørre land stiger frem!" Det skete, som Gud havde sagt. Det tørre land kaldte han jord, vandet kaldte han hav; Gud glædede sig over sit værk.

 

Dernæst sagde Gud: "Lad græs og frøplanter spire frem af jorden, og frugttræer med kernefrugt, så at frøene og kernerne, kan avle nye planter og frugter af samme sort!" Det skete, som Gud havde sagt: og han glædede sig over sit værk. Dette skete den tredje dag.

Dernæst sagde Gud: "Lad der blive himmellys, der oplyser himmelen og jorden. De skal adskille dag fra nat, årstid fra årstid, og tjen til fastsættelse af dage og år!" Det skete, som Gud havde sagt. Gud skabte to store lys på himmelen til at skinne p jorden og adskille lys fra mørke. Det største lys var solen, der skulle herske over dagen; og det mindste var månen, som skulle herske over natten. Stjernerne skabte han også, og han glædede sig over sit værk. Dette skete den fjerde dag.

Copyright © 2012. Oneweb. All Rights Reserved